Max Edsbrand

Max Edsbrand är utbildad danspedagog från dans och cirkushögskolan i stockholm. Med inriktning modern och nutida dans. Max har lång erfarenhet både av proffslivet som dansare och som danspedagog.

”För mig är dans, i alla dess former, glädje! Man skapar en samhörighet och fokuserar på nuet. Mina klasser är dansanta och fysiskt utmanande. Jag vill att mina elever ska få involvera hela kroppen. Kroppen är det enda redskap du behöver för att utmana dig själv, utifrån dina egna förutsättningar. Dans är fantastiskt!”

Jag undervisar i modernt, akrobatik, streetdance och barndans.

I danslek och barndans utforskar vi dans genom improvisation och olika material, där barnen får utlopp för sin fantasi och rörelseglädje. Under lekfulla former övar vi musikalitet, koordination och gemenskap.

Hoppas att vi ses!

Schema

Kurs Startdatum Dag & tid Ålder Nivå Tillfällen Kostnad
Kurs: Barndans 5 år Startdatum: 2024-09-08 Dag & tid: Sön 13:55-14:35 Ålder: Född 2019 Nivå: alla nivåer Tillfällen: 12 Kostnad: 1990 kr Boka
Kurs: Dansmix 6- 7 år Startdatum: 2024-09-08 Dag & tid: Sön 10:30-11:15 Ålder: Född -17 Nivå: Fortsättning Tillfällen: 12 Kostnad: 2190 kr Boka
Kurs: Dansmix 6- 7 år Startdatum: 2024-09-08 Dag & tid: Sön 11:20-12:05 Ålder: Född -17 Nivå: Fortsättning Tillfällen: 12 Kostnad: 2190 kr Boka
Kurs: Dansmix 6- 7 år Startdatum: 2024-09-08 Dag & tid: Sön 09:40-10:25 Ålder: Född -17/-18 Nivå: Nyb/Forts Tillfällen: 12 Kostnad: 2190 kr Boka
Kurs: Killar Street Startdatum: 2024-09-08 Dag & tid: Sön 14:40-15:15 Ålder: Född -15/-16/-17 Nivå: Nyb/Forts Tillfällen: 12 Kostnad: 2190 kr Boka
Kurs: Streetdance 8-12 år Startdatum: 2024-09-08 Dag & tid: Sön 12:10-13:05 Ålder: Född -13/-14/-15 Nivå: Forts 1 Tillfällen: 12 Kostnad: 2190 kr Boka